wz
 
6. Internetová výstava meditačních fotoobrazů

březen 2017
 Vítejte!

(všechny obrazy jsou zkomprimovány)   

1. Vchod - most
2. V novém jasu    

3. Pohled vzhůru
4. Posílena Duchem         

5.Poklady srdce
6. V nebeském království         

7. Poupě života
8. Bretharián   

9.Kníže
10. Nové vidění    

11. Nová volba
12. Očistná fontána         

13.Očistná fontána - verze 1
14. Očistná fontána - verze 2         

15.Po očistě
16. V lotosu srdce   

17. Lotosová víla
18. Lotosová víla - verze    

19. Posilněn Energií
20. Kněz milosrdenství         

21. Posilněna Duchem
22. Radost v meditaci         

23. Uvědomění
24. Požehnaná   

25. Pročišťování
26. Setrvání v Tichu    

27. Síla mystika
28. U modlitby         

29. V andělské Ochraně
30. U modlitby - verze         

31. V oáze klidu
32. V oáze klidu - verze   

33. V andělské Radosti
34. Vývoj    

35. V rozletu
36. V radosti z Lásky         

37. V rozkvětu Ducha
38. V rozkvětu Ducha - verze         

39. V Síle Srdce
40. Perly Srdce   

41. Zkušenosti v růstu
42. Zkušenosti v růstu - verze    

43. V povznesení
44. Anděl         

45. V tichu meditace
46. V posile meditace         

47. Transformace Duchem
48. Pod JEHO OCHRANOU   

49. Vědomí BOHA
50. Vstříc Novému    

51. Zůstávej v Lásce
52. Zůstávej v Lásce - verze         

53. Vzlet mysli
54. Vzlet mysli - verze         

55. Nebeský přerod
56. Sláva Ducha   

57. Připraven k úkolu
58. Rozlet    

59. S poklady Srdce
60. V dávání         

61. U promluvy
62. Nebeský pohled         

63. Příprava na cestu
64. Příliv Energie   

65. Směr Slunce
66. Světelný amulet    

67. V tichosti Ducha
68. V novém Poznání         

69. Nové uvědomění v meditaci
70. Vlastní rozkvět         

71. V čisté Radosti
72. Ve vnitřní Síle   

73. Očista
74. Poklady v meditaci    

75. Pohled povznesení
76. Po požehnání         

77. Po požehnání - verze
78. Strážce čistoty         

79. Nová Cesta
80. Před NÍM   

81. Krb čistoty
82. Nový vstup    

83. Posilněna Energií
84. Obklopena Dary         

85. Obklopena Dary - verze
86. Láska vítězí         

87. Požehnání
88. Po Léčení   

89. Nový den
90. Andělské Dávání    

91. Blížící se setkání
92. Světelná koupel         

93. Zastavení v Klidu
94. Povznesen         

95. Sdílení Světla
96. Sdílení Energie   

97. Andělská Inspirace
98. Nové Působení    

99. Setrvání v Lásce
100. Síla Lásky         

101. Tvá Svíce
102. V duchovní Podpoře         

103. V Království s Poklady
104. V Lásce a Moudrosti   

105. V Lásce a v Pravdě
106. V novém Životě    

107. V SLÁVĚ BOŽÍ
108. V Sluneční Ochraně         

109. Vědomí Darů
110. Zdroj všech pokladů         

111. V Podpoře
112. V podpoře - verze   

113. Setkání s mystikem
114. V BOŽÍ ČISTOTĚ    

115. Setrvání v PRAVDĚ
116. V Ochraně PÁNA JEŽÍŠE KRISTA         

117. JÁ JSEM
118. V radosti z Jáství         

119. Spočinutí v nitru
120. V radosti z VEDENÍ   

121. Síla Ducha
122. Nové Světlo    

123. Vzestup
124. Propojení         

125. V Síle Ducha
126. Ve Světle Energie         

127. Ve Světle Energie - verze
128. Síla meditace   

129. V LÁSCE je největší síla
130. Paprsek požehnání    

131. V Lásce
132. Při živém setkání         

133. Posilnění v meditaci
134. Andělská Podpora         

135. Posílení Energií
136. V radosti Srdce   

137. V Síle
138. V přijímání a dávání    

139. Posilněná Láskou
140. V niterném světě         

141. N nové Síle
142. Vědomí KRISTA         

143. V radostném SOUZNĚNÍ
144. SÁLÁNÍ


------------------------------------------------

Více na blogu: MEDITAČNÍ FOTOOBRAZY HMK (HMK)