Duchovní spisy

Pamatuj na to, že ať jsi kdekoliv, s kýmkoliv a v jakékoliv situaci, jsem to JÁ, který osvítím i tu největší tmu Svým Světlem,
jsem to JÁ, který Svou Pravdou rozpustím každou lež a jsem to JÁ, který Svou Láskou zahřeji a obměkčím každé ztvrdlé srdce.
Čiň tak a pomoz Mi plnit Můj svatý plán, aby už brzy tma se stala Světlem, aby místo lží zůstalo jen Mé živé Slovo a v srdci všech sálala jen Má Láska.
Ten, kdo tak učiní, koná skutky Boží a tomu Já se budu věčně dvořit a za ruku ho budu světem vodit
a on pak, až odsud odejde, bude jen se Mnou všude chodit – jako milenka a MILENEC.
(přijala HMK)D o p o r u č u j i: Tři hlavní zdroje Nového zjevení:
Nové zjevení Pána Ježíše Krista (1988) – tzv. Velká kniha (The New Revelation Of The Lord Jesus Christ)
Korolaria k Novému zjevení Pána Ježíše Krista (1993) (Corollaries To The New Revelation Of The Lord Jesus Christ)
Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem (1. a 2. díl) (2001) (Dialogs With The Lord Jesus Christ).

Všechny knihy Nového zjevení lze objednat zdarma.

Odkaz na knihy NOVÉHO ZJEVENÍ ke stažení ve slovenštině, angličtině a některých dalších jazycích: Knihy ke stažení

--------------------------------------------------------------------------------------------

OTEVŘI SE LÁSCE - knížečka - výběr básní HMK   - ke čtení zde (pdf. formát)       komunikace s vnitřním Hlasem - NOVÉ !!!
Poselství Angeliky Zambrano - celé   - ke čtení zde (pdf. formát)       - velice poučný spis
Valerij Sinelnikov - Dohoda s nemocí    - ke stažení zde:       - příčiny různých nemocí a jejich léčba

Odkud přicházíme, proč žijeme, kam se vracíme,    - ke stažení zde:       - velice poučný spis z duch. světa
Duch. poselství z kroužku lásky a světla si stáhněte na webu zde: Kroužek lásky a světla Na tomto webu nebude přidáváno.
Království nebeské - J.S.Benner    - překlad : Jaroslav Popelka (ke stažení)   

Vstup    - Ralph Waldo Trine - Praha 1923. (ke stažení)
Mistr Učitel, který se dovolává nejsilněji naší západní civilizace a je jí nejbližší, pověděl nám, že nejvyšší povinnost člověka je obsažena ve dvou velikých, prostých předpisech – milovati Boha a milovati bližního. Přihlédněme k prvému předpisu – lásce k Bohu a přesvědčme se, co odhaluje ve své pravé a úplné povaze:   

FÉNIX - kniha básní    - duchovní léčitelka Radka Svobodová (ke stažení)   

Samoléčení, jóga a osud - Elizabeth Haich a Selvarajan Yesudian - celá kniha ke stažení zde:    - kniha popisuje některé zdravotní diagnostiky a rady, přináší info o nemocech a jejich vzniku...

Výchova začíná před narozením - duchovní spis mystika O.M. Aivanhova (neoficiální překlad V. Sládečka, pro seznámení s myšlenkami O.M. Aivanhova, oficiální překlady vydává nakl.Prosveta (ke stažení)  

  
DOBRÝ ČIN - Přednáška duch. učitele P. Danova, konaná dne 22.10.1924 v Sofii: Dobro je v životě první spojení. Bez dobra nemůžete získat žádné vědění. Vědění začíná poznáním dobra. Poznáním se rozumí znalost a uplatnění dobra. (ke stažení)  

Stála jsem u brány NEBE A PEKLA - osobní svědectví paní dr. Glorie Polo, která zažila klinicnou smrt po zásahu blesku. Tuto významnou knihu by si měl přečíst každý člověk, aby byl informován o smyslu svého života. (ke stažení)   

Vysoký ideál - Beseda konaná duchovním učitelem P.Danovem dne 11.9.1923 v Sofii - ke stažení  

Svědectví - Beseda konaná Učitelem P.D. dne 19.12.1926 v Sofii - ke stažení  

Člověk a vesmír ve zvířetníku (duchovní symbolika ve zvěrokruhu) - ke stažení  

Vybrané myšlenky Učitele P. Danova   (sestavil P.G.Pamporov) - ke stažení    Jediné spojení - Boží hlas - Pravda a dobrotivost - Veliká cesta vznešených duší - Základ života - Jediný život - Tři druhy vůní - Vzestupná cesta

O štěstí   (duchovní spisek bulharského mystika - Učitele - Petra Danova) - ke stažení

Učitel Bílého Bratrstva - Petr Danov (duchovní spis o bulharském mystikovi)   

MANŽELSKÁ LÁSKA - a její rozkoše moudrosti a také smilná láska a její radosti nepříčetnosti (Emanuel Swedenborg) - kniha ke stažení   

UČITEL - důležitý spis a pokyny pro všechny, kteří cítí potřebu šířit duchovní Moudrost či se považují za "duchovní" učitele, poradce a mistry.   

BOHATSTVÍ - duchovní sdělení všem o pravém významu tohoto slova. (ke stažení)  

Spis z onoho světa: Biskup Martin (část 1.) - Vývoj a vedení jedné duše na onom světě. Vnitřním slovem od Otce Světla obdržel a napsal Jakob Lorber - Přijato skrze Gottfrieda Mayerhofera 18.července 1875 (ke stažení)  
Biskup Martin (část 2.) - Vývoj a vedení jedné duše na onom světě. (ke stažení)  
Biskup Martin (část 3.) - Vývoj a další vedení jedné duše na onom světě. (ke stažení)  

Deníček + Sníček (krásné vnitřní prožívání Martina Kulhaje)   

Kdo je Bůh? Vysvětlení trojjedinosti Boha. Princip duch. léčení. Tajemství Bytosti Ježíše Krista. (ke stažení)  NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA - Informace pro všechny hledače Pravdy - Boha.      (ke stažení)

Vesmír v duchovním pohledu - Jakob Lorber (spis, popisující podstatu Země a Měsíce a další tajemství naší planetární soustavy)   (ke stažení) -     
NEOSOBNÍ ŽIVOT - Návod, jak poznat a rozvíjet Božství v sobě.     
Zapomenutá paměť lidstva - spis k poučení, meditaci...     (ke čtení)   
O vnitřním životě - Jakob Lorber   (ke stažení) -     
VIZE - Ken Carey   (ke stažení) -     
Důkazy o existenci převtělování a karmy - Jiří Pálka   (ke stažení) -     
PROROK - nádherný duchovní spis v básnickém stylu   (ke stažení) -  Ch. Džibrán   
CESTA DO KRÁLOVSTVÍ - pokračování knihy Neosobní život (postupně jsou přidávány další kapitoly), nejvýznamnějšího duchovního spisu, vedoucího k poznání vlastního Já a Boha.     (ke čtení)   
LETENKA DO NEBE - aneb meditační technika, která vede k rychlému kontaktu s Bohem    (ke čtení)   
CESTA SRDCE - vnitřním Hlasem přijala J.L. (Beránek, České Budějovice 1994)    
Smrt je branou života - příběh 27-letého muže, který zemřel ve válce a popisuje svůj další život v duchovním světě, kde se mimo jiné také staral o opuštěné psy (velmi poučné a zajímavé!)     
Pokušitel - přijato vnitřním Hlasem skrze F.H. v roce 1888     
Rosa duším - díl 1 (medijní sdělení pro hledající k oživení a potěšení duše)    
Rosa duším - díl 2     
Rosa duším - díl 3     
Ve škole duchovní - díl 1 (další medijní sdělení pro hledající k oživení a potěšení duše)    

Ve škole duchovní - díl 2     
Ve škole duchovní - díl 3     
Ve škole duchovní - díl 4     
Otevři se Lásce - H. Kupková (duchovní poesie vedena vnitřním Hlasem)     
Hlas Lásky - H. Kupková     
Přicházím k tobě - H. Kupková - vnitřní sdělení Ducha (nejen) bližním (formou poesie)    
Život ve světě nespatřeném - podrobné vyprávění o životě v duchovním světě od monsignore Roberta Hugha Bensona, které jako prostředník zapsal Anthony Borgia     
V náruči světla - Betty J.Eadieová (americký bestseller o dvojnásobném zážitku klinické smrti)    


Dílo Jakoba Lorbera, mystika, kterému diktoval BŮH:


KŘÍŽ A KORUNA - přijato od Pána skrze J.Lorbera - velmi poučný duchovní spis     
Ježíšova slova k meditaci - přijato od Pána skrze J.Lorbera - velmi povznášející duchovní spis     
SATURN - J.Lorber (zajímavý spis plný důležitých informací pohledně života na planetě Saturnu)     
DUCHOVNÍ SCÉNY - Jakob Lorber - Jaký byl odchod deseti lidí na onen svět a jejich další prožívání...(velice poučná kniha)   (ke stažení) -     
O VNITŘNÍM SLOVU - Hlas ticha - výňatky z děl J.Lorbera, J. Tennhardta a jiných (spis pro duchovní poučení, kde naleznete informace o tom, jak se projevoval vnitřní hlas u několika mystiků a také rady, jak dosáhnout komunikace s Bohem.     

Země přirozená a duchovní - J.Lorber (velmi vzácný a zajímavý spis plný důležitých informací pro obyvatele této planety)     

Náhrdelník z pár perel - výběr z díla J. Lorbera sestavila HMK     
ŽIVÉ SLOVO - přijato od Pána skrze Jakoba Lorbera     
Výklad biblických textů - skrytá tajemství v nich
Vnitřním Hlasem přijal a sepsal Jakob Lorber (- kniha přináší důležité duch. poselství a spoustu dobrých rad hledajícím)    
Další spisy Jakoba Lorbera si můžete stáhnout na stránkách:
Dílo J. LORBERA - stránky duchovních spisů ke stažení pro ty, kteří hledají Pravdu, kde najdete rozsáhlé dílo tohoto autora, který v letech 1840 - 1864 přijal vnitřním Hlasem Pravdu Boží a popisuje Jeho tvorbu a tajemství stvoření (VELMI POUČNÉ!!!)

-----------------------------------------------------------------------
Na onom světě (vnitřním Hlasem přijal Leopold Engel v roce 1921)
- Z obsahu: Jako host v cizí zemi. Putování a zastavení. Vlastní domov. Před Pánem. O pravém modlení. Ve službě lásky. Příbuznost duší. V zemských oblastech. Rozloučení.
Tento vzácný spis ukazuje vedení na onom světě a zkušenost zemřelého, který již v pozemském životě směl poznávat a učit se z Nových zjevení, podávaných prorockým mystikem J.Lorberem (1800-1864) ve Štýrském Hradci, který oceňoval jeho díla.
Velmi poučné, neboť ukazuje, s jakými (podobnými) situacemi se můžete také setkat po fyzické smrti v duch. světě.
    
KNIHA ŽIVOTA (vnitřním Hlasem přijala Magdalena Bambecková)
- Tato kniha byla přijata z Božského. Svoji povahu ti odhalí pouze tehdy, budeš-li připraven otevřít své nitro. Její obsah se nedá chápat kriticko-analytickým myšlením - bohatství této knihy plyne pouze do otevřeného srdce.    
Kritika Abd-ru-shinovy nauky - Karel Makoň
- Velice poučné informace s poukazem na nutnost důkladného rozlišování při čtení knih s duchovním obsahem.    
Nová symfonie o životě (Spisy o Krišnamurtim)
- informace o učení J. Krišnamurtiho (1930)    
White Eagle - Klidná mysl
- moudré rady pro hledající duši    

Výchova dětí
- rady (nejen) rodičům    
Léčivá síla slunečního světla (rady nemocným) - vnitřním Hlasem napsal Jakob Lorber     
Zpět na Menu


CNW:Counter TOPlist